Αλεξάκος Χρήστος

Γενικός Διευθυντής

InSyBio

Ο Δρ. Αλεξάκος είναι συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της InSyBio. Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2003 δούλευε ως εξωτερικός συνεργάτης/ερευνητής με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων και το Ινστιτούτο Υπολογιστών και Τεχνολογίας. Έχει εργαστεί ως μέλος ομάδας έργου, ως υπεύθυνος ομάδας ανάπτυξης λογισμικού και ως διαχειριστής έργου σε πάνω από 20 Αναπτυξιακά και Ερευνητικά προγράμματα. Έχει διδάξει ως εργαστηριακός συνεργάτης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου για 5 χρόνια. Σήμερα διδάσκει στα μεταπτυχιακά προγράμματα «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» και «Ιατρική Φυσική» του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2013 ίδρυσε με τους συνεργάτες του, την InSyBio Ltd., μιας πρωτοπόρου εταιρείας βιοπληροφορικής που επικεντρώνεται στον εντοπισμό κομβικών βιοδεικτών με την χρήση προχωρημένων εργαλείων μετά-ανάλυσης βιολογικών και ιατρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας.