Αυδή Βαρβάρα

Πρόεδρος ΔΣ, Historic Hotels of Europe | Ιδρυτής & ΔΣ, Yades Greek Historic Hotels

Η Βαρβάρα Αυδή είναι Πρόεδρος του οργανισμού των Ιστορικών Ξενοδοχείων της Ευρώπης Historic Hotels of Europe με έδρα το Παρίσι, και ιδρυτής των Ελληνικών Ιστορικών Ξενοδοχείων Υάδες – Ελληνικά Ιστορικά Ξενοδοχεία  με έδρα την Αθήνα.

Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MBA από το πανεπιστήμιο SDA Bocconi στο Μιλάνο της Ιταλίας, πτυχίο Βachelors διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από την Ecole Hoteliere de Lausanne της Ελβετίας, και είναι απόφοιτος του  Κολλεγίου Αθηνών.

Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με θέμα την ανάπτυξη του πολιτιστικού, ιστορικού και ιατρικού τουρισμό ως προσκεκλημένη ομιλητής και keynote speaker.

Από το 1994 έχει εργαστεί σε διακεκριμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική,  έχει συνεργαστεί με εταιρείες συμβούλων για την εκπόνηση μελετών στο χώρο του τουρισμού, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της έχει διδάξει λειτουργία και διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε ξενοδοχειακές σχολές.

Από το 2013 είναι εκλεγμένη Πρόεδρος ΔΣ του οργανισμού των ιστορικών ξενοδοχείων της Ευρώπης “Historic Hotels of Europe”. Ο οργανισμός αποτελεί τη σύμπραξη 15 εθνικών δικτύων ιστορικών ξενοδοχείων με παρουσία σε 20 ευρωπαικές χώρες και αριθμεί 500 ξενοδοχεία σε ιστορικά κτίρια. Από το 2009 εκλέγεται κάθε 2 έτη ως μέλος ΔΣ του οργανισμού Historic Hotels of Europe στις θέσεις Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα.

Το 2005 ίδρυσε το ελληνικό δίκτυο ιστορικών ξενοδοχείων Υάδες Ελληνικά Ιστορικά Ξενοδοχεία με στόχο την ένταξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη ιστορικού τουρισμού και την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τον τουρισμό.

Το 2008 η Βαρβάρα Αυδή προτάθηκε από την ελληνική επιτροπή ως Ελληνίδα υποψήφια για το βραβείο του πανευρωπαϊκού θεσμού “Οι Γυναίκες της Ευρώπης” για τη συμβολή της, μέσα από τα Ελληνικά ιστορικά ξενοδοχεία, στην προβολή της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του ποιοτικού τουρισμού.