Αζαριάδης – Τοπάλογλου Φίλιππος

Καθηγητής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Dr. Philip Azariadis is a Professor with the Department of Product & Systems Design Engineering at the University of the Aegean. He holds a Mathematics degree from the Department of Mathematics (1994) and a Ph.D. from the Department of Mechanical Engineering & Aeronautics (1999) of the University of Patras.

Between May 2001 and June 2005, he worked as an R&D coordinator at ELKEDE – Technology & Design Centre. Between July 2005 and December 2010, he was an external collaborator, in ELKEDE, focusing on European R&D projects. During 2011-2012 and 2014 he has served as a Tutor at the Hellenic Open University.

His research activities are focused in the areas of Product Design (Computer-Aided Design, 3D Modelling for engineers), Reverse Engineering, Motion Design, Routing/Scheduling and Computer Graphics. His research work has found industrial applications in the footwear, garment and jewellery industries and has been published in leading scientific journals and conferences. He has been involved as a researcher or scientific coordinator in numerous European or National R&D projects and served as a reviewer in 35 international journals and in several international and national founding organisations.

He has been reviewer and member of the international programme committee of more than 100 international conferences, while he is member of the editorial board of 3 international journals.

Currently, Dr. Azariadis, is Head of the Department of Product & Systems Design Engineering, Director of the M.Sc. Program “Integrated Product Design and Innovation” and Head of the “Integrated Industrial Design Lab” at the University of the Aegean.