Δάντη Άννα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας – Ε.χ. Επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Η κυρία Δάντη ξεκίνησε να εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1996. Προηγουμένως έλαβε τίτλο MBA και εργάστηκε για μια ΜΚΟ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάστηκε για έντεκα χρόνια στη ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας ως επιστημονική υπεύθυνος στον τομέα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην έρευνα και στη διεθνή συνεργασία. Από το 2007 έως το 2016 κατείχε τη θέση της υπεύθυνης πολιτικής για την προώθηση και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των ΜμΕ στην Ευρώπη στη ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ.

Η κυρία Δάντη έχει συμμετάσχει ενεργά σε πληθώρα πρωτοβουλιών, ομάδες προβληματισμού και συνέδρια που ασχολούνται με ζητήματα χειραφέτησης των γυναικών. Από το Φεβρουάριο του 2017 εργάζεται στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα ως Υπεύθυνη Επικοινωνίας. Επί του παρόντος ασκεί χρέη Επικεφαλής του τμήματος Επικοινωνίας.