????????????????????????????????????

Γιαννακόπουλος Ιωάννης

Προϊστάμενος Υποστήριξης Ποιότητας Τσιμέντου Σκυροδέματος, Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ

Ο Δρ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος είναι Προϊστάμενος Υποστήριξης Ποιότητας Τσιμέντου Σκυροδέματος στη Διεύθυνση Έρευνας και Ποιότητας της εταιρείας Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών και διδακτορικού διπλώματος στη Χημική Μηχανική από το ίδιο πανεπιστήμιο, με αντικείμενο την ανάπτυξη ζεολιθικών μεμβρανών για τον διαχωρισμό αερίων μιγμάτων βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Επίσης είναι κάτοχος πτυχίου MBA από το ALBA Graduate Business School.

Το ενδιαφέρον του για το τσιμέντο και τα δομικά υλικά ξεκίνησε το 2010, όταν προσελήφθη στον ΤΙΤΑΝΑ ως Υπεύθυνος Ποιότητας στη Διεύθυνση Έρευνας και Ποιότητας. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.