Κλωνάρης Στάθης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Στάθης Κλωνάρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.

Έχει πτυχίο Γεωπόνου με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία από τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του ΑΠΘ (1990) και MSc in Agricultural Economics και PhD από το Πανεπιστήμιο του Reading (UK).

Έχει διατελέσει Εθνικός εκπρόσωπος στη διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2003), Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των ΠΜΣ «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας» και «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου», μέλος της Συγκλήτου του ΓΠΑ και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος που υπηρετεί (09/2015 -11/2017).

Έχει εργαστεί ως σύμβουλος του FAO και έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων μιας και έχει εργαστεί τόσο ως συντονιστής όσο και ως ερευνητής σε αρκετά προγράμματα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην οικονομική της πολιτικής των τροφίμων και ποιότητας, της αγροτικής επιχειρηματικότητας, τη διερεύνηση των αγορών αγροτικών προϊόντων, καθώς και θεμάτων που αφορούν την Κ.Α.Π.