Κοττώρης Σπύρος

Senior Learning & Development Consultant | Certified Trainer & Coach

StudySmart

Αποστολή του Σπύρου Κοττώρη είναι η υποστήριξη και η παρακίνηση των ανθρώπων ώστε να φτάσουν στην αυτοεπίγνωση, να αναγνωρίσουν τις αξίες τους και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων τους. Κύριος σκοπός του είναι η δημιουργία ολιστικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων χρησιμοποιώντας εμπειρική (experiential) και coaching προσέγγιση. Είναι Senior Learning & Development Consultant και συνεργάζεται με τη StudySmart, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επαγγελματική εκπαίδευση και συμβουλευτική για πάνω από 12 χρόνια.

Ο Σπύρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978, είναι Οικονομολόγος, κάτοχος ΜΒΑ, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Πιστοποιημένος Personal & Executive Coach. Έχει πάνω από 12 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας και εξειδικεύεται στα πεδία της εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Δεξιοτήτων Coaching και Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft Skills), έχοντας παράλληλα σχεδιάσει και εκπαιδεύσει δεκάδες θεματολογίες προγραμμάτων που αφορούν στην Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, τον Οικονομικό προγραμματισμό και Διοίκηση των οικογενειακών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων καθώς και την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Δημόσια Διοίκηση. Συγκεντρώνει 16 έτη συνολικής επαγγελματικής εμπειρίας, 8 έτη σε ελληνικούς Ομίλους Επιχειρήσεων και 8 έτη σε Τράπεζες. Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Λέκτορας Αγγλικών Πανεπιστημίων και Εκπαιδευτής Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.