Κριτσωτάκις Γιωργής

Management Consulting Lead @ Accenture Greece | Communication, Media, Technology

Accenture Α.Ε.

Ο Δρ. Γιωργής Κριτσωτάκις είναι επικεφαλής του τμήματος Management Consulting της Accenture στην Ελλάδα για τους κλάδους Communications, Media & Technology. Διαθέτει περισσότερα από 12 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον τομέα στρατηγικής, οργανοδιοικητικού ανασχεδιασμού και ψηφιακού μετασχηματισμού, έχοντας εργαστεί στο γραφείο της Accenture στην Ελλάδα και το Λονδίνο. Παράλληλα, πραγματοποιεί συχνά διαλέξεις και εισηγήσεις σε θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας σε πανεπιστήμια και fora της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι κάτοχος πτυχίου Marketing Management, MBA με εξειδίκευση στη Διαχείριση Καινοτομίας και Νέων Επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει διδακτορικό Ph.D. στον τομέα του Strategic Management.