Μακρή Σοφία

Σύμβουλος | Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης

ΑΕΛΙΑ (capacity building lab)

H Σοφία Μακρή είναι σύμβουλος επαγγελματικής ενδυνάμωσης και εκπαιδεύτρια κοινωνικών δεξιοτήτων, συνιδρύτρια της ΑΕΛΙΑ, ενός οργανισμού επαγγελματικής ενδυνάμωσης (capacity building lab).

H Σοφία σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με μεταπτυχιακό σε Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική και αρχικά ανέπτυξε την επαγγελματική της δραστηριότητα στο σχεδιασμό και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ιδίως στο πεδίο της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Από το 2009 έως το 2012 υπηρέτησε ως Σύμβουλος των Ειδικών Γραμματέων Α’βάθμιας και Β’βάθμας Εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κομβικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Από το 2012 παράλληλα με την επαγγελματική της δραστηριότητα στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΕ και ΕΣΠΑ, συνεργαζόμενη εκτός άλλων με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ανέπτυξε περαιτέρω επαγγελματική δραστηριότητα ως εκπαιδεύτρια και σύμβουλος επαγγελματικής ενδυνάμωσης, εκπληρώνοντας παράλληλα την κοινωφελή αποστολή της και στην ΑΕΛΙΑ σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, mentoring και ενδυνάμωση.

Από την ίδρυση της ΑΕΛΙΑ το 2013 έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα και έχει προσφέρει στήριξη επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε έναν σημαντικό αριθμό νέων και μεγαλύτερων επαγγελματιών και φοιτητών, ενώ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει, μαζί με την ομάδα της ΑΕΛΙΑ, και τα 3 μεγάλα projects της ΑΕΛΙΑ, μέσω των οποίων προσφέρεται υποστήριξη σε επαγγελματίες στην περιφερειακή Ελλάδα.