Παπαδάτος Κώστας

Founder – Managing Director, Cyber Noesis | Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter

Ο Κώστας Παπαδάτος είναι ιδρυτής της εταιρείας Cyber Noesis, Πρόεδρος του (ISC)2 Hellenic Chapter και ιδρυτικό μέλος του DPO Academy (www.dpoacademy.gr). Έχει εργασθεί στην εταιρεία Adacom ως Business Development Director  ενώ ήταν ιδρυτικό στέλεχος της εταιρείας ENCODE. Έχει επίσης εργασθεί ως ανεξάρτητος Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών, στο Φορέα Πιστοποίησης DQS Hellas, στη Space Hellas καθώς και στο ΤΕΙ Πειραιά. Η επαγγελματική του εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών ξεπερνάει τα είκοσι χρόνια. Στο διάστημα αυτό, έχει αναλάβει σημαντικούς διοικητικούς ρόλους είτε ως διευθυντής είτε ως υπεύθυνος σε μεγάλα έργα ασφάλειας πληροφοριών και έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες συμβούλων και διεθνείς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης ενασχόλησης του με την ασφάλεια πληροφοριών, έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών Διαχείρισης Κίνδυνου, Στρατηγικού́ Σχεδιασμού́ Ασφάλειας, Σχεδιασμού́ Πλανών Αντιμετώπισης Καταστροφών, Τεχνικών Ελέγχων Ασφάλειας, Δοκιμών Εισβολής και Σχεδιασμού́ Εξειδικευμένων Αρχιτεκτονικών Ασφάλειας για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς. Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, κάτοχος MSc in Information Security (Royal Holloway) αλλά και πολλών επαγγελματικών πιστοποιήσεων (CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO 27005 RM, PMP, MBCI, CDPO).