Παπαποστόλου Χρήστος

Senior Brand Manager | Υπεύθυνος για τη στρατηγική επικοινωνίας νέων τεχνολογιών, χορηγιών και BTL ενεργειών

WIND Hellas

Ο Χρήστος Παπαποστόλου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στο χώρο της επικοινωνίας, παράλληλα με τις σπουδές του στο τμήμα ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, το 2004. Πρώτος σταθμός ο κλάδος της διαφήμισης στην εταιρεία “Leo Burnett Athens” στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2011, πριν μεταπηδήσει στην νεοσύστατη τότε επίσης διαφημιστική εταιρεία “The Newtons Laboratory”. Στα χρόνια παραμονής του στο χώρο της διαφήμισης συμμετείχε ενεργά σε πολλούς διαγωνισμούς νέων πελατών και χειρίστηκε με επιτυχία μεγάλο αριθμό σημαντικών εγχώριων & πολυεθνικών λογαριασμών συμβάλλοντας σημαντικά στην εδραίωση της εταιρικής τους εικόνας και επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων τους. Στο χώρο της διαφήμισης παρέμεινε μέχρι το 2013, χρονιά στην οποία μετακινήθηκε στο τμήμα Marketing Communications της WIND ως Brand Manager υπεύθυνος για επικοινωνίες υπηρεσιών  Συνδυαστικών προγραμμάτων τηλεφωνίας, Σταθερής τηλεφωνίας, χορηγιών & btl ενεργειών! Το 2015 αναβαθμίστηκε σε Senior Brand Manager και ασχολείται πλέον με την στρατηγική επικοινωνίας νέων τεχνολογιών, χορηγιών και BTL ενεργειών.