Πλεμμένος Ιωάννης

Δημόσιος Υπάλληλος, Βοηθός του Εθνικού Απεσταλμένου για τις ΜμΕ της Ελλάδας | Διαχειριστής StartUpGreece

Είναι δημόσιος υπάλληλος στη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, την αρμόδια υπηρεσία για τις πολιτικές που αφορούν στην ανάπτυξη και στήριξη των ΜμΕ της Ελλάδας.