Ταμβακόπουλος Κωνσταντίνος

Ερευνητής B’

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ταμβακόπουλος έλαβε πτυχίο Χημείας από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο το 1986 και διδακτορικό δίπλωμα Χημείας / Βιοχημείας από το Πανεπιστήμιο Brown 1992. Εντάχθηκε στο τμήμα Φαρμακοκινητικής και Μεταβολισμού του φαρμάκου στην Purdue Pharma ως Senior Scientist και, στη συνέχεια, ως Principal Scientist μέχρι το 1997. Το 1997 εντάχθηκε στο Τμήμα Χημείας της Merck & Co ως Senior Research Chemist και Research Fellow. Το 2004 δέχτηκε μια θέση ερευνητικού και διδακτικού έργου στον Τομέα Φαρμακολογίας-Φαρμακοτεχνολογίας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπου και ηγείται του τομέα μέχρι σήμερα ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη στοχοθετημένων φαρμάκων για τη θεραπεία του καρκίνου καθώς και στη δημιουργία νέων τεχνικών φασματομετρίας μάζας με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοϊατρική έρευνα. Σημαντική επίσης υπήρξε η συνεισφορά του στην οργάνωση μιας Κοινοπραξίας Κέντρου Κλινικών Μελετών για την αξιολόγηση φαρμάκων.  Πρόκειται για μια προσπάθεια που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιτρέποντας στο Ίδρυμα να συμμετάσχει δυναμικά στην παγκόσμια έρευνα που γίνεται για την ανάπτυξη νέων θεραπειών.