Δρ. Ζεϊμπέκης Βασίλης

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας OPTILOG Advisory Services και Αντιπρόεδρος Λειτουργιών της Ελληνικής Εταιρείας Logistics

Ο Δρ. Β. Ζεϊμπέκης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας OPTILOG Advisory Services και Αντιπρόεδρος Λειτουργιών της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Παράλληλα διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και είναι Υποδιευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής, και Λειτουργιών (ΣυΣΠΑΛ). Είναι μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού και στο Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών στο ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, και στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας στο Ο.Π.Α.

Δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας με έμφαση στις βιώσιμες/πράσινες μεταφορές και στα πληροφοριακά συστήματα. Έχει εκδώσει 5 διεθνείς συλλογικούς τόμους με θέμα τη Διοίκηση Αλυσίδων Εφοδιασμού καθώς επίσης έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια και επιμελημένους τόμους. Συμμετέχει σε Editorial Boards γνωστών επιστημονικών περιοδικών, ενώ παράλληλα έχει αποτελέσει μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Την τελευταία δεκαετία έχει συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση άνω των 30 ερευνητικών έργων, ενώ παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια κατάρτισης στελεχών και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε δημόσιους οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Παν. Πειραιά, Παν. Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Ο Δρ.Β. Ζεϊμπέκης έχει επίσης διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα ενώ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 60 ιδιωτικά/αναπτυξιακά έργα στον τομέα των logistics και των νέων τεχνολογιών. Είναι αξιολογητής σε ερευνητικά και επενδυτικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της ΕΛΑΝΕΤ, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG MOVE).

Κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρονικού Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών (με κατεύθυνση στις Τηλεπικοινωνίες) από το Πανεπιστήμιο του Essex με μεταπτυχιακές σπουδές σε Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Surrey και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Επιμελητηρίου (FEANI).