> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ APP


> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

29 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

14ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡ 29-03-2024
16:55 - 17:25
MC3.2

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / HR

MEET THE EXECUTIVES

Γνωρίστε τι κάνουν καθημερινά οι Strategy and Transactions Professionals στην ΕΥ

EY

Βήχας Γιώργος

Senior Manager, EY-Parthenon, Strategy, EY Greece

Ο Γιώργος εργάζεται ως Senior Manager στην ομάδα της EY-Parthenon στην EY Ελλάδας και ρόλος του είναι να υποστηρίζει πελάτες σε θέματα στρατηγικής, με εξειδίκευση στον Χρηματοοικονομικό κλάδο. Έχει υποστηρίξει πελάτες που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε έργα που αφορούν την στρατηγική των επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη, την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους, το μετασχηματισμό, κ.α. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Χρηματοο [...]

EY

Ρούσσος Γιώργος

Director, Strategy & Transactions, EY Greece

Μετρώντας πάνω από 8 χρόνια στην ΕΥ Ελλάδος, ο Γιώργος Ρούσσος, εξειδικεύεται στην Υποστήριξη Εταιρικών Συναλλαγών (Συγχωνεύσεων και Εξαγορών), τόσο από την πλευρά του πωλητή, όσο και από την πλευρά του αγοραστή. Διαθέτει εμπειρία σε έργα due diligence, διαπραγμάτευσης των συμβατικών κειμένων (SPA), σχεδιασμού της βέλτιστης δομής της σκοπούμενης Συναλλαγής, ενώ έχει ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα τομέων και κλάδων, μεταξύ άλλων, Ενέργεια, Βιομηχανικά Προϊόντα, Τηλεπικοινω [...]