> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ APP


> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

29 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

14ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡ 29-03-2024
15:45 - 16:10
MC3.2

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / HR

MEET OUR COMPANY

Γνωρίστε την MYTILINEOS Energy & Metals

MYTILINEOS S.A.

Ιωαννίδη Λεία

People Experience & Employer Branding Manager

Η Λεία Iωαννίδη είναι υπεύθυνη για τη χάραξη στρατηγικής και εφαρμογή πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση της δέσμευσης και ενδυνάμωσης των εργαζομένων καθώς αλλά και στην ενίσχυση της ΜYTILINEOS ως «Εργοδότης Επιλογής». Έχει ακαδημαϊκό αλλά και επαγγελματικό υπόβαθρο στο Marketing και την Eπικοινωνία και έχει εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτός από την MYTILINEOS, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων, στην Coca-Cola Τρία Έψιλον όπου είχε τον ρόλο της Internal C [...]

MYTILINEOS S.A.

Μποζίκης Νίκος

Global Head, Talent Acquisition

Nikos has demonstrated notable proficiency in talent acquisition and management throughout his career. Holding a Bachelor of Science in Business Administration from the University of Patras and a Master of Science in Strategic Human Resources Management from Alba Graduate Business School, he has built a strong foundation in the field. Beginning his career at Athenaeum InterContinental Athens, Nikos gained valuable experience in People Ops and talent acquisition. Transitioning to Aegean Airlines, he focused on pilot and engineering recruitment, showcasing his adaptability and expertise in diverse recruitment areas. Joining Blueground as the People Operations Business Partner, Nikos played a key role in enhancing employee engagement and retention through strategic HR initiatives on a scale up. During his tenure, he served as the Global Head [...]