> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ APP


> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

29 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

14ο ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡ 29-03-2024
16:50 - 17:15
MC3.4

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / HR

MEET THE EXECUTIVES

Γνωρίστε τι κάνει καθημερινά η ομάδα του Audit στη Deloitte

Deloitte

Δάφα Ειρήνη

Senior HR Manager

Η Ειρήνη είναι Senior Manager στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Deloitte. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στην προσέλκυση και επιλογή ταλέντων για κάλυψη θέσεων έμπειρων στελεχών, τόσο στον τομέα της ελεγκτικής, όσο και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή, έχει συμμετάσχει σε projects μεγάλης κλίμακας, όπως ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών & πολιτικών, ανάλυση HR δεικτών κι εφαρμογή νέων συστημάτων. Είναι απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησ [...]

Deloitte

Κοτσοπόδη Μαρία

Principal, Audit & Assurance

Η Μαρία είναι Principal στο Audit & Assurance της Deloitte, με πολυετή πορεία σε έργα Ελέγχου και Διασφάλισης σε ένα ευρύ φάσμα πελατών (Υπηρεσίες, Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο, Βιομηχανία κ.ά.). Επίσης, είναι ενεργό μέλος των επίσημων οργάνων της εταιρείας Independence και Audit Quality, ενώ, παράλληλα, έχει διατελέσει μέλος των ομάδων αξιολόγησης ποιότητας (2017-2023) σε ευρωπαϊκά project μέσω των προγραμμάτων NSE Practice Review. Παράλληλα, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικ [...]